Телефон Gigabyte GSmart Maya M1 v2

Gigabyte GSmart Maya M1 v2

Экран: 540*960

Платформа: Android 4.2